Monthly Archives: יוני 2003

הכל ולא כלום

מעגלים מסתובבים

לאין סוף כוונים מסתחררים.

פועמים, רוטטים

משתלבים, נפרדים
ישנם ואינם
צובעים את כל היש
בצליל קיומם.

ואנו הקטנים
רק בעצמנו מבחינים
ועצמנו מהו? מעגלים.

רגשותינו מעגלים

מחשבותינו מעגלים

קיומנו מעגלים
חוויותינו מעגלים
הכול רוטט ופועם
ואנו – בעצמנו בלבד!

והמעגלים משקפים עצם הווייתם,

והיותם חלק מעוד מעגלים,
כולם רוטטים, מצלצלים,
בקצבים שונים, בצבעים יפים
בעושר ההוויה האינסופית.
ואני – גם מעגלים…
נקודה בלתי מורגשת וחלק בהכול ולא כלום!

2 יולי 2003

 

 

Posted in הכתיבה שלי, שירים

עץ ערום

עץ ערום, מהאדמה למעלה
נושא ענפיו בחלל, ברצון משלו.

ערום ופשוט כמו ההוויה עצמה
עומד איתן וחסר השפעה

שורשיו נטועים עמוק בעבר
אך כוח חיים מפעם בו – כוח הנצח.

מראהו אולי ישתנה
קליפתו תתקלף, יצמיח עלים
אך במהותו מפעמת חיות.

מהותו האדמה, והשמים אליהם הוא שואף
מתמזג עם האויר, אך עדיין נפרד
רוטט ומקרין שלוות הקיום
אהבת היקום – נצח.

Posted in הכתיבה שלי, שירים

מעגל האור

לרקוד במעגל האור
פרועה ומתמזגת,
נושמת לתוכי את הוויית הכול
נשפכת לתוך וקורנת
אהבת אין קץ וחדוות הקיום
אז, כאן, עכשיו – תמיד!

פוגשת, חולקת, נותנת
משנה, מתהווה ויוצרת
הכל ולא כלום –
חלק ממעגל האור.

נפעמת מהיופי והחכמה
נרגשת ממלוא הרגש והחמלה
נלהבת מהאתגר ומעצם ההוויה
רוקדת ומזמרת.

עומדת שלווה, מתבוננת
יודעת ולומדת
אני ולא כלום… משרתת…
ורוקדת במעגל האור.

 

Posted in הכתיבה שלי, שירים