Monthly Archives: יולי 2003

הסתכלות

מהיכן באים ונובעים החיים

באותם פרחים וצמחים ירוקים?

ומהו אותו כוח מניע

שגורם להם דווקא לצמוח לרקיע?

ומעניין איך העלים מרגישים –

שניתקים מהעץ ולמטה צונחים…

ולמה על אותה אדמה מופלאה, מונחים כבישים

– ואלו, אינם מודעים לאותם רכבים מחישים.

וכל אותם אנשים בדרכים,

לא חושבים על אנשים אחרים,

רק על אלו שאותם הם פוגשים.

ואין הם מסתכלים וחושבים – מה מוזר!

ומנסים לראות מבחוץ את כל העולם

– ולעיתים לפרק ולראות במפוזר.

 

ולמה ואיך אשאל כל חיי

וככל שיודעת יותר,

מבינה שלא יודעת בכלל.

 

Posted in הכתיבה שלי, שירים