Monthly Archives: נובמבר 2003

הדרך שלי

ההתמודדות האמיתית של האדם היא מול עצמו.
הנסיבות והאירועים הם פועל יוצא של מעשיו ובחירותיו ברמה הלא מודעת.
חשיבתו ממגנטת אליו אנשים, הזדמנויות ואתגרים
התואמים את תדר האנרגיה שלו.

המחשבה הינה זרם אנרגיה המשוחרר מכל מגבלות זמן, מקום ומרחב,
הינה יצירתית עד כמה שאנו מרשים לה להיות,
ובהתאם לכך גם יכולותיה.

המניע לכל הינה המחשבה,
אם של פרטים או היקום כולו…
הכח הבונה במציאות הינה המחשבה,
מקיום של זרם אנרגטי לקיום פיזי.

מאחר ואנו יוצרים את מציאותינו בעצם מחשבתנו –
הכוח, השליטה והאחריות לחיינו הינה בידינו בלבד!

שמירה על מחשבה צלולה, חיובית, אוהבת ויצירתית
תזמין זרימה קלה ומחויכת עם החיים.
מחשבות שליליות, תזמנה אירועים בהתאם וחווית חיים קשה.
רצון ללמוד ולהשתנות, יזמין אתגרים ושעורים שיקדמו זאת.

אנו וסביבתנו – הינם ביטוי של מחשבתנו, ומחשבתנו בלבד.

חיינו יכולים להיות כל דבר שנרצה.
רק צריך להתעלם מהסחות הדעת, מרגשנות והתנגדויות,
ולהתמקד במחשבה ובדימוי החיים שרוצים.


Posted in הכתיבה שלי, שירים

חיפוש ומיקוד

ההתמודדות האמיתית של האדם היא מול עצמו.
הנסיבות והאירועים הם פועל יוצא של מעשיו ובחירותיו ברמה הלא מודעת.
חשיבתו ממגנטת אליו אנשים, הזדמנויות ואתגרים
התואמים את תדר האנרגיה שלו.

המחשבה הינה זרם אנרגיה המשוחרר מכל מגבלות זמן, מקום ומרחב,
הינה יצירתית עד כמה שאנו מרשים לה להיות,
ובהתאם לכך גם יכולותיה.

המניע לכל הינה המחשבה,
אם של פרטים או היקום כולו…
הכח הבונה במציאות הינה המחשבה,
מקיום של זרם אנרגטי לקיום פיזי.

מאחר ואנו יוצרים את מציאותינו בעצם מחשבתנו –
הכוח, השליטה והאחריות לחיינו הינה בידינו בלבד!

שמירה על מחשבה צלולה, חיובית, אוהבת ויצירתית
תזמין זרימה קלה ומחויכת עם החיים.
מחשבות שליליות, תזמנה אירועים בהתאם וחווית חיים קשה.
רצון ללמוד ולהשתנות, יזמין אתגרים ושעורים שיקדמו זאת.

אנו וסביבתנו – הינם ביטוי של מחשבתנו, ומחשבתנו בלבד.

חיינו יכולים להיות כל דבר שנרצה.
רק צריך להתעלם מהסחות הדעת, מרגשנות והתנגדויות,
ולהתמקד במחשבה ובדימוי החיים שרוצים.

Posted in הכתיבה שלי, מהרהורי ליבי

בוקר

נשימה באפי ועל כך תודה

על שזכיתי ביום הבא…

שפותחת עיני מתמלאת בשמחה

מלאת ציפייה וביטחה.

 

שלווה ויודעת שהאתגר הקרוב

מחכה למימוש בעדנה,

ואנשים יש עוד לרוב

הזקוקים לאהבה ולחמלה.

 

תודה לך יום נפלא שיהיה

המביא הזדמנויות כה רבות

מתענגת על רגע השקט לפני

כי ממשיך הקסם לקרות.

 

Posted in הכתיבה שלי, שירים