Monthly Archives: יולי 2010

ידיעה

כהנץ החמה התחושה מלבלבת, חמימה בקצוות שקטה ובוהקת

כרוח קלילה, משב רענן, ניחוח אביב אפופה היא בשקט

בשלל של צבעים וחידוד החושים מתיקות על לשון והרמוניה

נעימה של חלום ותחושה מתעוררת נוגעת ברוך בהיסטוריה

אם קיים באמת או שובל חמקמק, תהייה כמו צילום צהבהב

נקשרת עמוק חבלים כמיתר כפריטה ענוגה במרחב

שעשוע ושחוק כמפרש מתבדרים במדבר גרגירי מחשבה

מצטרפים לעונג קצבי ופועם קמאי כאותה נשימה

הרצון נוצץ כלהב באש חישול בפלדה מלחכת

ידיעה יציבה בלי ספק ושאלה פוסעת, עומדת מלכת.

 


Posted in הכתיבה שלי, שירים