Monthly Archives: אפריל 2016

הרהורים

חושבת ומתמהמהת

במשעולי החיים פוסעת

מתמלאת בצפייה

ושוכחת..

שוכחת כל מה שלמדה.

 

השכחה ברוכה היא

האהבה גם כן

לתת ולתת

כדי שהלב ימשיך להתרחב

 

נשמי לאט, מלאי באור

השפע יזרום יצבע בזהוב

יפעפע הטוב יקרין ויזהר

הברכה לכל – כולנו אחד.

Posted in הכתיבה שלי, שירים

האיש ללא הפנים

האיש ללא הפנים

מרחף בראשי ובמחשבתי

מלטף מרגיע משקיט

מכיר הוא את מי שאני

 

פניו לוטות בערפל

האור בגבו

מחשבתו נהירה

מכירה, לא מכירה אותו

מאז שאני ילדה

 

מאשר הוא את מי שאני

מסלק הספקות בהינד

כי הרי יודעת אני

אך מופלא הדבר בהחלט.

Posted in הכתיבה שלי, שירים