משפט חכם ששמעתי הבוקר

ישנם רק שני דברים שמתקיימים בוודאות מבלי שנבחר. 1. יום אחד נמות. זה בלתי נמנע.. 2. אנחנו צריכים לחיות עד אז. ובכל שאר הדברים קיימות תמיד אפשרויות בחירה. 💖

This entry was posted in הכתיבה שלי, מהרהורי ליבי.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*